Logo Zwarte Woud Portal
zoekaanvraag
Sluit dit zoekvak.
Sneeuwploeg in het Zwarte Woud

Winterservice - daar moet je op letten

54 Toevoegen aan favorieten Verwijder van favorieten

inhoud:

Winterdienst is een brede verzamelnaam voor het verwijderen van sneeuw en ijs om de verkeersveiligheid en economische efficiëntie in de buitenruimte te behouden. Opruimen en zwerfvuil is een verkeersveiligheidsverplichting die dient ter voorkoming van ongevallen. Eigenlijk een must professioneel winterservicebedrijf de evacuatie worden toevertrouwd om niets te missen en te voldoen aan de verplichte verzekering.

Er zijn basisprincipes die in acht moeten worden genomen voor winteronderhoud

Het is bekend dat je bij hevige sneeuwval altijd de paden moet vrijmaken. Vaak is er echter onduidelijkheid over de volgende zaken: Wat moet u ontruimen? Op welke tijden moet je kamers verlaten en hoe vaak moet je ze verlaten? Hoe strooi ik?

A. Op welke tijden moet u ontruimen en hoe vaak moet u ontruimen?

De ontruiming dient dagelijks plaats te vinden tussen 7 uur en 20 uur en op zon- en feestdagen alleen vanaf 9 uur.

Het wordt regelmatig en afhankelijk van de weersomstandigheden geruimd.
Circa 1,20 m breed zodat twee personen langs elkaar kunnen lopen.

De basisregel is dat: Wegen, verhardingen, landingsbanen en rails in de openbare ruimte door een professionele winterdienst vrijgemaakt moeten worden. Daarnaast moeten toegangswegen op een terrein die worden gebruikt door derden, klanten of leveranciers sneeuw- en ijsvrij zijn. De sneeuw moet daarom dagelijks en regelmatig tussen 7 en 20 uur worden geruimd. Zon- en feestdagen zijn inbegrepen. Een goede winterdienst kan daar voor zorgen. De gemeente stelt de tijden vast. Zorg er bij het opruimen voor dat het pad voldoende breed is. Bij het strooien moet u er rekening mee houden dat vanwege het milieu strooizout soms niet is toegestaan ​​en u uw toevlucht moet nemen tot zand en snippers of korrels. Ook hier regelt de gemeente de eisen aan. Daarom moet u een beroep doen op een professionele winterdienst, zij kennen alle vereisten.

Juridische basis van een winterdienst

Er is geen directe winterdienstwet die de winterdienstmaatregelen officieel regelt. In plaats daarvan is er alleen de evacuatie- en zwerfplicht, die onderdeel uitmaakt van de verkeersveiligheidsverplichting.

B. Wat betekent de verkeersveiligheidseis concreet?

Vastgoedeigenaren en -eigenaren zijn verplicht om te ruimen en te strooien, zodat gevaren worden afgewend en mogelijke ongevallen worden vermeden. De gemeenten regelen altijd regionaal de precieze specificaties over welk grit is toegestaan, op welke tijdstippen het mag worden uitgestrooid en met welke verschillen u rekening moet houden bij het opruimen van een particulier en industrieel pand. Bouw- en wegenaangelegenheden maken deel uit van de niet-instructieve, verplichte taken van lokaal zelfbestuur, die in artikel 28 van de grondwet aan de lokale autoriteiten zijn toegewezen. Voldoet u echter niet aan deze eisen van de ruim- en strooiplicht, dan leidt het niet naleven hiervan tot schadeclaims volgens de volgende paragraaf 823 e.v. in het BGB. Dit kan leiden tot schadeclaims met vergoeding van pijn en lijden. Ook het niet sneeuwruimen kan door de gemeenten worden beboet.

Hier zijn enkele dingen om in gedachten te houden:

  • Ook op zon- en feestdagen moet je regelmatig evacueren
  • Opruim- en strooidienst is een verkeersveiligheidsplicht, dit kan bij niet-naleving leiden tot schadeclaims
  • Wegenzout is in sommige gemeenten verboden
  • Neem uw winterservice en de opruimings- en strooiverplichtingen serieus en huur hiervoor een professionele winterservice in.

Professionele winterservice

Aangezien sneeuwruimen een grote uitdaging kan zijn, vooral op grote, industriële eigendommen, kunt u het beste contact opnemen met een professioneel winterservicebedrijf.

Een goede professionele winterdienst moet aan de volgende punten voldoen:

A. Snel - Als de weersomstandigheden veranderen, moet er snel actie worden ondernomen. De winterdienst moet efficiënt en zeer zorgvuldig werken.

B. Wees gespecialiseerd - strooi- en opruimdiensten zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en de grootte van een eigendom. Let daarom bij het kiezen van een professionele winterservice op de aangeboden doeleinden.

C. Wees professioneel - vertrouw alleen op sterke partners die bekend zijn met de wettelijke vereisten van een strooiservice ter plaatse en competent advies kunnen geven over alle winterservicemaatregelen.
De winterdienst moet uw weg veilig en snel vrijmaken. Besteed aandacht aan milieuvriendelijke strooidiensten die zorgen voor ontdooien en ontdooien en uiteindelijk uw eigendommen beschermen.

Ook als er geen specifieke wet is voor het ruimen van wegen in de winter, is er wel een landelijke opruimings- en zwerfplicht, waar u als vastgoed- of vastgoedeigenaar ook aan moet voldoen. U moet de straten, terreinen en spoorstaven elke dag regelmatig laten vrijmaken, ook op zon- en feestdagen. Afhankelijk van het weer en het gebied kan de inspanning hoog zijn, u moet een beroep doen op een van de professionele winterdiensten, die vakkundig en betrouwbaar voor het verwijderen van sneeuw en ijs zorgt.

Afbeelding met dank aan Anselm - stock.adobe.com