zoekaanvraag
Sluit dit zoekvak.

Haftungsausschluss

Asal Stefan doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u echter iets tegenkomen dat niet klopt of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef op de website aan waar u de informatie leest. Wij zullen het dan zo snel mogelijk in behandeling nemen. Stuur uw antwoord per e-mail naar: info@datacreate.de.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid, noch voor enig verlies als gevolg van problemen veroorzaakt door of incidenteel met de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van internetformulieren proberen wij het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Asal Stefan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Asal Stefan via deze website.

Antwoorden en vragen over gegevensbescherming per e-mail of via een internetformulier worden behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een maand een antwoord van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken laten wij u binnen een maand weten of wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt als onderdeel van uw reactie of verzoek om informatie, wordt alleen gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Asal Stefan zal alle redelijke inspanningen leveren om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Hiertoe zal Asal Stefan passende technische en organisatorische maatregelen treffen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade die een gebruiker van de website lijdt als gevolg van onrechtmatig gebruik van haar systemen door derden.

Asal Stefan aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar via hyperlinks of andere verwijzingen wordt verwezen. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de toepasselijke algemene voorwaarden van dergelijke derden van toepassing.

Onze medewerkers streven ernaar de toegankelijkheid van onze website te waarborgen en deze voortdurend te verbeteren. Ook voor mensen die vanwege een beperking speciale software gebruiken.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Asal Stefan of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Asal Stefan een gebruikerslicentie heeft gekregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Asal Stefan, tenzij anders bepaald in de dwingende wettelijke bepalingen (zoals citaatrecht), tenzij uit de inhoud anders blijkt.

Heeft u vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.