פלדברג

תוכן:

מבט ממגדל הטלוויזיה אל פלדברגבאן עם מגדל ביסמרק.

מפת מסלול