פטרוס הקדוש

תוכן:

מבט משדה המורים למרכז פטרוס הקדוש ביער השחור. משמאל לימין: בית קברות, כנסייה, חצר קלויז, בית העירייה, ברטולדספלאץ, קפלת אורסולה.

מפת מסלול

עוד בנושא: