חיפוש
סגור את תיבת החיפוש הזו.

Haftungsausschluss

אסל סטפן מחויב לשמור על אתר זה מעודכן ומדויק. עם זאת, אם נתקלת במשהו שגוי או מיושן, נשמח אם תוכל ליידע אותנו. נא לציין באתר היכן קראת את המידע. לאחר מכן נטפל בזה כמה שיותר מהר. אנא שלח את תשובתך בדוא"ל לכתובת: info@datacreate.de.

אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן עקב אי דיוק או חוסר שלמות או לכל אובדן עקב בעיות כלשהן שנגרמו או נלוות להפצת המידע דרך האינטרנט, כגון שיבושים או הפרעות. בעת שימוש בטפסי אינטרנט, אנו מנסים לצמצם את מספר השדות הנדרשים למינימום. אסל סטפן אינה נושאת באחריות לכל הפסד הנובע משימוש בנתונים, עצות או רעיונות כלשהם שסופקו על ידי או בשמו של אסל סטפן דרך אתר זה.

תשובות ופניות להגנה על מידע באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טופס אינטרנט מטופלים כמו מכתבים. המשמעות היא שתוכלו לצפות לתגובה מאתנו תוך חודש לכל המאוחר. עבור בקשות מורכבות, נודיע לך תוך חודש אם אנו זקוקים ל-3 חודשים לכל היותר.

כל מידע אישי שתמסור לנו כחלק מתגובתך או בקשתך למידע ישמש רק בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

אסל סטפן תעשה את כל המאמצים הסבירים להגן על המערכות שלה מכל צורה של שימוש בלתי חוקי. לצורך כך תנקוט אסל סטפן בצעדים טכניים וארגוניים מתאימים, אשר, בין היתר, מביאים בחשבון את המצב הקיים. עם זאת, היא אינה אחראית לכל הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש באתר הנובע משימוש בלתי חוקי במערכותיו על ידי צדדים שלישיים.

אסל סטפן אינה נושאת באחריות לתוכן של אתרי אינטרנט שאליהם מתייחסים באמצעות היפר-קישורים או הפניות אחרות. מוצרים או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים כפופים לתנאים וההגבלות החלים של צדדים שלישיים אלה.

העובדים שלנו שואפים להבטיח את הנגישות של האתר שלנו ולשפר אותו ללא הרף. כולל לאנשים המשתמשים בתוכנות מיוחדות עקב מוגבלות.

כל זכויות הקניין הרוחני על תוכן אתר זה שייכות לאסל סטפן או לצדדים שלישיים שהציבו את התוכן בעצמם או מהם קיבל אסל סטפן רישיון משתמש.

העתקה, הפצה וכל שימוש אחר בחומרים אלו אסורים ללא אישור בכתב מאסל סטפן, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות החוק המחייבות (כגון זכות הציטוט), אלא אם התוכן מציין אחרת.

אם יש לך שאלות או בעיות עם נגישות האתר, אנא אל תהסס לפנות אלינו.